Main menu

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΦΕΚ Β' 3650/τ. Β/27-08-2018 ίδρυσης, ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Προσφέρει στους φοιτητές στέρεα επιστημονική γνώση και πρακτικές δεξιότητες σε ζητήματα εφαρμογής πολιτικών, καινοτόμων μοντέλων οργάνωσης και εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων λήψης αποφάσεων στο χώρο της διοίκησης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.