Main menu

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας (διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα)

2. Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλων ισότιμων με ΑΕΙ σχολών (εσωτερικού ή εξωτερικού). Ειδικότερα, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού απαιτείται πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο οποίο θα αναγράφεται η βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών.

3. Ευκρινές αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

4. Τυχόν αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές αντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο.

5. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να είναι από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή από εργοδότες/συνεργάτες και συστήνεται να συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο του τμήματος, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα http://tms.teipel.gr).

6. Ευκρινές αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.

8. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:

  • Αποδεικτικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει.
  • Πρόσθετο τίτλο σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον υπάρχουν)
  • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω αλλά αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.