Main menu

Πίνακας Επιλεγέντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»

α/α

Α.Δ.Τ.

1

ΑΑ425526

2

ΑΖ116800

3

ΑΒ794979

4

ΑΕ261057

5

ΑΕ745697

6

ΑΒ329227

7

Χ937056

8

ΑΒ562626

9

Φ306963

10

ΑΜ 337514

11

Χ286726

12

ΑΕ265246

13

ΑΙ780565

14

ΑΙ240855

15

255220028

16

ΑΗΙ559599

17

Μ498931

18

ΑΒ083287

19

Χ934071

20

ΑΗ052015

21

ΑΙ803931

22

ΑΕ327543

23

Ρ407174

24

ΑΒ402822

25

ΑΕ744538

26

ΑΖ242724

27

ΑΝ289590

28

ΑΕ089236

29

ΑΝ134087

30

ΑΗ732458

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη αποδοχής συμμετοχής στο ΠΜΣ ο Πίνακας Επιλεγέντων θα συμπληρώνεται από υποψήφιο του Πίνακα Επιλαχόντων που ακολουθεί.

Πίνακας Επιλαχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»

α/α

Α.Δ.Τ.

1

ΑΝ277926

2

Ν060826

3

Σ805175

4

ΑΕ753545

5

ΑΖ230934

6

ΑΙ250920

7

ΑΒ403529

8

ΑΙ685173

9

Ρ415420

10

ΑΙ632963

Οι επιλεγέντες του ΠΜΣ «Τεχνοοιοκονομικά Συστήματα στη Διοίκηση», εφόσον πληρούν τα κριτήρια για απαλλαγή από το τέλος φοίτησης (υπουργική απόφαση 131758/Ζ1/2-8-2018 και ΦΕΚ Β'/3387/10-8-2018), καλούνται να καταθέσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://tms.teipel.gr/index.php/first-4/53-2018-10-08-11-19-37