Μόνιμο προσωπικό Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Όνομα: Δημόπουλος Ιωάννης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων
Επικοινωνία: τηλ. 27210 45273, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Δρούμπαλης Φώτιος

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγητής της
Επικοινωνία: τηλ. 27210 45127, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Καστανιώτη Αικατερίνη

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Επικοινωνία: τηλ. 27210 45240, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Κοτσιλιέρης Θεόθωρος

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επικοινωνία: τηλ. 27210 45255, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Μαυρέας Κωνσταντίνος

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής της ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Επικοινωνία: τηλ. 27210 45243 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Μπιτσάνη Ευγενία

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγήτρια της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Επικοινωνία: τηλ. 2721045 ……., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Πισιμίσης Θεόθωρος

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγητής της Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία
Επικοινωνία: τηλ. 27210 45147, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Παπουτσής Ιωάννης

Ακαδημαϊκή θέση: Ομότιμος Καθηγητής της Πληροφορικής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Επικοινωνία: τηλ. 2721045 ……., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Τσούντας Κωνσταντίνος

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής της ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Επικοινωνία: τηλ. 27210 45155, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN

Όνομα: Χρήσιμος Σταύρος

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής της
Επικοινωνία: τηλ. 2721045, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV : ΕΛ/EN